När terapeuten är ”stuck” 

En podcast med Rikke Kjelgaard

Det kan vare är svårt att ha samtal med människor, som lider. Och ibland sitter vi som behandlare fast i våra egna känslor, tankar, upplevelser och minnen. Och ibland så mycket, att vi inte är till någon större hjälp for dom, som vi faktisk ska hjälpa.

Lyssna när JoAnne Dahl interviewar Rikke Kjelgaard i serien “ACT – taking hurt to hope”:

“Struggling with you own avoidance when trying to help others”.

Här berättar Rikke öppet och sårbart om de situationer, där vi sitter fast samt hur vi kan hitta en väg vidare genom medkänsla, förlåtelse, närvaro, vänlighet och värderingar.

LYSSNA HÄR