ACT like a pro

6 vectors online kurs för dig, som vill skapa häftiga beteendeförändringar med ACT.

Startar 6 september

Din investering är 4990 + moms

Låt mig veta när platserna släpps

6 veckors online kurs för dig som har samtalet som redskap

 •  Drömmar du om att hjälpa, glädja, inspirera och flytta de människor du arbetar med?
 •  Vill du gärna skapa häftiga beteendeförändringar med en metod, som är evidensbaserad?
 •  Vet du själv att det finns gränser för hur många tekniker du kan lära dig i förhållande till alla olika problem, och är du redo att bli introducerad till modellen, du kan använda oavsett vad du möter?
 •  Vill du gärna prova ACT metoden på dig själv, dina egna utmaningar och drömmar?
 •  Är du redo att få verktygen, modellerna och den kunskap du just nu saknar?
 •  Vill du gärna ha allt serverad av en av Sveriges förande experter i ACT? En undervisare som som har hållit i mer än 400 kurser och som vet hur man gör?

Steg för steg visar jag dig:

 •  Vad ACT i grunden är
 •  En enkel förklaring av teorin bakom ACT
 •  Genomgång av de 6 kärnprocesserna i ACT
 •  Hur du kan förstå och påverka beteenden
 •  Hur du kan hjälpa dina klienter med att släppa taget om kampen och skruva upp för livet
 •  Hur du hjälpar dina klienter kliva tillbaka och hålla sina tankar lite lätt
 •  Hur du gör mindfulness till rockmusik (oh, yeah!)
 •  Hur du arbetar med medkänsla gentemot både klient och behandlare
 •  Hur du hjälpar din klient reda ut vad som verkligen är viktigt för hen
 •  Hur ni sätter riktning i era samtal
 •  Hur du omsätter värden till konkreta, variga mål med klienten
 •  Hur du hanterar "jag-vet-inte"
 •  Hur du strukturerar dina samtal utan att trassla in dig - och varför "keep it simple" är det bästa råden du kan ge dig själv och din klient
 •  Hur du säkrar dig att samtalen blir levande och dynamiska
 •  Vad du ska göra när det inte blir som förväntad
 •  Mer än 6 timmers undervisning fördelad på mer än 30 lektioner
 •  Populär expert I ACT som undervisare

När du strax investerar i att göra ACT - like a pro, kan du se fram emot:

 •  En online kurs levererad i ett 100% praktiskt nere-på-jorden språk av en med garanti superengagerad utbildare
 •  Massor med material som du kan ladda ner, printa och använda direkt
 •  Inspelade övningar och metaforer som kan inspirera dig, eller som du kan spela upp tillsammans med din klient
 •  Undervisning i hur du skapar dom coooooooolaste metaforerna
 •  Övningar som du kan utforska på dig själv på samma sätt som metoden används tillsammans med klienter
 •  Veckovis live handledning med Rikke Kjelgaard

UNDERVISNING I VÄRLDSKLASS

På workshopen blir du guidat och utbildat av Rikke Kjelgaard som är expert i ACT, och som sedan 2006 har utbildat, coachat och handlett i ACT.

Skriv upp mig på väntelista

När du strax investerar i att knäcka koden till hur du kan transformera både dine klienters OCH ditt eget liv så får du helt konkret:

Modul 1

Back to basics

Här lär du teorin bakom ACT - Relational Frame Theory - samt får en genomgång av kärnprocesserna i ACT. Du får även undervisning i grundläggande behavioristiska principer. Slutligen får du göra en "ACT - like a boss" quiz så du kan cementera din nya kunskap.

Modul 2

Släpp taget om kampen

Här arbetar vi med accept och defusion. Du lär dig hjälpa dina klienter släppa taget om kampen och minska tankers trovärdighet utan att utmana dem. Och du lär dig övningar och metaforer som du kan använda när du jobbar med acceptans och defusion.

Modul 3

Tag hand om dig

I detta modul arbetar vi med närvaro och perspektivtagande jagupplevelse (självet som kontext). Här lär du dig hjälpa dina klienter vara här och nu och se på sig själv och andra med medkänsla. Du lär dig dessutom arbeta med nya perspektiv på svåra upplevelser. Och du lär dig metaforer och övningar som du kan använda när du arbetar med närvaro och självet som kontext.

Modul 4 - ACT like a pro

Gör det som får ditt hjärta att sjunga

Här arbetar vi med värden och åtagande i handling. Här lär du dig hjälpa dina klienter hitta sin riktning och sätta konkreta, variga mål. Och du lär dig vilka metaforer och övningar som passar in, när du ska hjälpa andra göra mer av det som får hjärtat att sjunga.

Modul 5

Skapa en bra början

I detta modul sätts fokus på hur du strukturerar dina samtal så att du skapar en bra början. Här lär du dig att introducera dig själv (som en pro!), att arbeta med kreativ hopplöshet (det är ACT språk, jag vet!) samt att konceptualisera i ACT.

Modul 6

ACT - LIKE A PRO!

I detta modul sätter vi ihop det hela och övar oss på att göra flytande och flexibla ACT samtal. Du ska lära dig göra dina egna metaforer och övningar samt hantera svåra samtalssituationer.

Bonusar - ACT like a pro

Bonusar

Du får mer än 25 videos, ljudfiler och formulär som du kan använda direkt. Du får dessutom en lista över den nyaste ACT litteratur, hänvisning til ACT studier och evidens samt förslag till hur du kan vidareutveckla dig.

Handledning

Handledning

Varje fredag är det live handledning med Rikke Kjelgaard. Här får du svar på dina mest brinnande frågor om ACT. Handledningen spelas in och läggs sedan i din kursportal (ifall du vill se igen eller missar ett handledningstillfälle).

så här fungerar det:

Du får tillgång till kursen vid kursstart.

Varje måndag i 6 veckor får du ett nytt modul som är fylld med innehåll.

Du har tillgång till kursen i ytterligare 4 veckor efter att kursen slutar.

Du kan sålunda gå på kurs precis när du vill och hur du vill i 10 veckor.

Under kursen kan du ställa frågor och få handledning av Rikke. Varje fredag är det live handledning med Rikke som svarar på dina mest brinnande ACT frågor.

Hämta din workbook och håll dig själv på spåret undertiden. Du kan dessutom ladda ner alla arbetsskeman samt ljudfiler och använda dessa tillsammans med dina klienter.

Din investering er 4990 + moms

SKRIV MIG PÅ VÄNTELISTA

Är du redo att göra ACT - like a pro?

Kursen är för dig, som arbetar med beteendeförändringar.

Kanske är du psykolog, läkare, kurator, sjukgymnast, sjuksköterska eller arbetar på annat sätt med människor.

Den är för dig, som redan är skarp på det du gör, men som önskar fler redskap för att skapa (variga) förändringar för de människor du hjälper. Kursen är upplevelsesbaserad med stor vikt på att introducera modellen på ett enkelt, praktiskt och till tider underhållande sätt.

JAG ÄR REDO - LÅT MIG VETA NÄR KURSEN BÖRJAR!