Introduktion till ACT

2 dagars intensiv kurs i metoden, som inte bara förändrar dina klienters men även DITT liv!

Nya datum kommer snart

Din investering är 4900,- + moms

SKRIV MIG PÅ VÄNTELISTA TILL NÄSTA KURS

[2 DAGARS WORKSHOP]: KOM IGÅNG MED ACT

INTRODUKTIONSKURS I ACCEPTANCE AND COMMITMENT THERAPY

Kursen är för dig som arbetar med beteendeförändringar.

Kanske är du psykolog, läkare, kurator, coach, sjukgymnast – eller jobbar på annat sätt med människor.

Kursen är för dig, som redan är skarp i ditt yrke, men som önskar fler redskap för skapandet av (variga) förändringar hos dom, du hjälper. Kursen är upplevelsesorienterad och stor vikt läggs på att introducera modellen på ett enkelt, praktiskt och till tider även underhållande sätt.

Du blir presenterad för processerna i ACT genom teori, övningar och rollspel. Du inviteras även till att utforska dessa på dig själv på samma sätt som metoderna används på klienter.

På denna kurs får du:

 •  Genomgång av kärnprocesserna i ACT
 •  Redskap för främjande av accept och villighet
 •  Olika sätt att minska problematiska tankars trovärdighet utan att utmana dessa
 •  Introduktion till mindfulness och träning i medveten närvaro
 •  Redskap för att kliva tillbaka och ser sig själv och sina problem utifrån ett nytt perspektiv
 •  Redskap för hur man arbetar med värderingar för skapelse av ett värdefull, meningsfullt och vitalt liv
 •  Redskap för hur man använder värderingar för att sätta mål och göra variga beteendeförändringar
 •  Olika sätt att använda ACT inom olika problemområden
 •  Olika sätt att använda ACT i sitt eget liv
 •  Material som du kan gå ut och använda direkt
 •  En av Nordens förande experter som undervisare
 •  Smaskig fika och lunch!

UNDERVISNING I VÄRLDSKLASS

På workshopen blir du guidat och utbildat av Rikke Kjelgaard som är expert i ACT, och som har mer än 12 års erfarenhet med att utbilda, coacha och handleda i ACT.

Rikke älskar att dela sin passion för ACT, vilket ger henne en fantastisk feedback-score från kursdeltagare runt hela världen.

Efter denna kurs kan du:

 •  Använda ACT i arbetet med dina klienter
 •  Använda de nya redskapen till perspektivering och skapande av (variga) beteendeförändringar
 •  Hjälpa dina klienter med att främja acceptans och villighet
 •  Använda ACT i förhållande till dig själv och ditt eget liv

PRAKTISK INFORMATION

 

Kursen äger rum på Malmö Konferenscenter

Din investering är 4900,- + moms

 

SKRIV MIG PÅ VÄNTELISTA TILL NÄSTA KURS

Vad säger deltagarna?

Tack Rikke för två fantastiska dagar!

Du har gett mig en grund att stå på, nu som ny i ett tvärfackligt team, där vi använder ACT i vårt rehabiliteringsarbete.

Men ffa mycket värdefull kunskap i mitt privata liv.

Hoppas få en chans att längre fram få lära mig mer. Tack!

Lena Oskarsson Leg. sjukgymnast, Landstinget Blekinge, CaRe teamet

Jag har redan gått utbildningen med andra lärare men på denna kursen fick jag en helt annorlunda upplevelse. Jag fick en upplevelse som jag aldrig känt tidigare.

Nisvet Ganibegovic Alkohol och drog terapeut, KBT terapeut steg 1, MI terapeut, Kriminalitet som livs stil utbildare HVB iCuro

Svært relevant for medisinsk praksis hvor vi opplever en økende subjektiv sykelighet.

Eivind Meland Allmenlege och professor, Bergen

Fortsätt vara du, jag betalade inte för att höra litteraturren, det kunde jag läsa i boken, utan för att få dina erfarenheter, the vibe och, övningar och deltagarnas närvaro.

Jassim Ahmadi Skolutvecklare, Malmö stad

En utmärkt introduktion i ACT som jag kan använda när jag vill hjälpa andra att hitta vad som är viktigt för dem, och inte minst vägen dit.

Anette Meissner Socionom, familjeterapeut steg 1, Feelgood

Det var fint att du delade med dig av dina historier och erfarenheter, det gjorde att jag själv vågade vara äkta och ta upp mer riktiga problem och hinder.

Kommer ha med mig citatet "Tro inte på allt du tänker".

Har skrivit det och satt upp det i mitt arbetsrum.

Så både jag och mina ungdomar jag jobbar med kan se det. :)

Hanna T Socionom, Arbetsmarknadsavdelningen

PRAKTISK INFORMATION

 

Kursen äger rum på Malmö Konferenscenter

Din investering är 4900,- + moms

 

SKRIV MIG PÅ VÄNTELISTA TILL NÄSTA KURS