KÖPEVILLKOR

Produkter och tjänster tillhandahålls av Rikke Kjelgaard Consulting AB, Human ACT, Norregatan 26, 23334 Svedala. Org: 559077-9319.

Kontakta mig på rikke@humanact.se eller +46 734 233 750.

RÄTTIGHETER:

Alla rättigheter till workshops, kurser, events och kursmaterial tillhör Rikke Kjelgaard Consulting AB. Alla produkter är personliga och du får därför inte sälja, låna ut eller ge bort det du har köpt eller erhållit i samband med kurs eller på annat sätt distribuera produktet utan att ingå ett skriftligt avtal med Rikke Kjelgaard Consulting AB.

ÅTERBUD WORKSHOPS, KURSER, FÖREDRAG & EVENTS MED RIKKE KJELGAARD:

Anmälan till workshops, kurser, föredrag och events är bindande.

Återbud till workshops, kurser, föredrag och events: vid mindre än 3 månader före kursstart krävs 25% i avgift. Vid mindre än 1 månad före kursstart krävs 50% i avgift. Vid mindre än 14 dagar till kursstart ges ingen refusion. Om fakturan inte är betald vid återbud krävs betalning enligt ovanstående regler. Dock är du välkommen att överlåta din plats till någon annan. Kontakta mig då med information om, vem som tar över din plats. Vid återbud till en kurs som erbjuds igen, kan du eventuellt bli erbjuden en plats på nästkommande kurs ifall det finns platser kvar. Dock sker detta mot en avgift på 1200 SEK som ska täcka kostnader för lokal, fika och administration.

Ifall du har blivit erbjuden en bonusprodukt i samband med ditt köp debiteras priset för bonusprodukten vid refusion. Er priset för bonusprodukten högre än beloppet som krediteres skickas en faktura på restbeloppet.

WORKSHOPS, KURSER, FÖREDRAG & EVENTS MED EXTERNA UNDERVISARE:

Anmälan till workshops, kurser, föredrag och events med externa undervisare är bindande.

Detta gäller workshops med Edna Foa, Russ Harris, Kirk Strosahl & Patricia Robinson, Louise Hayes, Poul Gilbert. Om du inte kan delta ges ingen refusion och det krävs full betalning om betaling inte har gjorts innan ett återbud. Dock är du välkommen att överlåta din plats till någon annan. Kontakta mig då med information om, vem som tar över din plats. Om du önskar att vi säljer din plats sker detta mot en avgift på 25% av den samlade kursavgiften ved avanmälan upp till 3 månader före kursstart. Vid mindre än 3 månader till kursstart krävs 50% av kurspriset i försäljningsavgift. Har du blivit erbjuden en bonusprodukt i samband med din anmälan frånfaller samtliga bonusprodukter ifall du överlåter försäljningen av din plats till oss. Har du redan erhållit din bonusprodukt faktureras du denna vid återbud.

 

ÅTERBUD DEN 2 ÅRIGA ACT UTBILDNING: 

Anmälan till utbildningen och handledningen i samband med utbildningen är bindanden.

Vid återbud upp till 12 veckor före kursstart krävs ett administrationsgebyr på 1500 SEK. Vid återbud mellan 12 och 4 veckor före kursstart faktureras den anmälda 25% av det samlade belopp. Vid återbud mindre än 4 veckor före kursstart faktureras den anmälda 50% av det samlade belopp.

ÅTERBUD HANDLEDNING: 

Överenskommelse om datum för handledning via e-post anses som gällande avtal. Vid återbud mindre än 10 arbetsdagar före planerad handledning debiteras fullt pris.

AVBOKNING:

Jag äger rätten att avboka handledning, workshops, kurser, föredrag, utbildningar & events vid sjukdom, för få anmälda eller andra oförutsedda händelser. Om avbokning sker kan vi möjligtvis hitta ett nytt datum eller du kan få dina pengar retur.

ÅNGERRÄTT VID KÖP AV PRODUKTER:

Du har 14 dagars ångerrätt vid köp av produkter. Om du ångrar ditt köp inom 14 dagar tar du kontakt till mig på rikke@humanact.se och du får tillbaka dina pengar. Du betalar själv samtliga kostnader för returnering av produkten.