Din utveckling. Min passion.

Bliv skarp och flexibel i ACT och få kunskap, verktyg, trends och tricks som du kan omsätta direkt. Handledningen utvecklar dig och styrker dig som behandlare och människa.

JA TACK. NÄR KAN VI BÖRJA?

Bli en vassare behandlare med ACT handledning

  •  Blir du någon gång osäker på, vad du ska göra och säga i dina samtal?
  •  Vill du ha hjälp att koma videre, når du upplever att "sitta fast" i dina samtal?
  •  Skulle du vilje bli vassare på dina tekniker som behandlere?
  •  Vill du ha hjälp att komma vidare, när terapin inte fungerar?
  •  Vill du ha hjälp att hantera de svåra situationer, som kan uppstå i samtalsterapi?
  •  Kan du tänka dig att använda dig själv mer, när du arbetar?

jAg har dig

Det är inte alltid så lätt att arbeta med beteendeförändringar. Det kan vara svårt, ensamt och frustrerande.

Därför kan det vara givande att få ett nytt perspektiv på de utmaningar, som du står inför.

Jag bidrar med ACT teori och metod. Med förståelse och erkännande. Med förslag och kreativ sparring. Med medkänsla och till tider kärleksfull provokation. Och med massor, massor av medmänsklighet.

Du är i fokus

I handledning kan du exempelvis välja att fokusera på dina ärenden, på din teknik och metod eller på ditt sätt att hantera din arbetssituation. Eller kanske vill du fokusera på dét, som händer i dig, när du utmanas.

Du utvecklas precis där du behöver utvecklas.

Jag ger dig inte bara goda råd och sparring. Jag utmanar ditt sätt att jobba på och sättet du bemöter dina kollegor, dina kunder/klienter och inte minst dig själv.

Och jag lär dig det, som fungerar.

Jag är redo. Är du?

JA, JAG ÄR REDO! NÄR KAN VI BÖRJA?

Individuell eller grupphandledning?

Two hands holding each other

Du och jag?

Önskar du 1:1 handledning? Jag erbjuder individuell handledning via Skype eller telefon. Det är både effektivt och tidsbesparande. Och geografi blir inget hinder. Få en boost och upplev hur du utvecklas, inspireras, [provoceras] och styrks av din handledare/coach/cheerleader.

JA TACK! JAG VILL IGÅNG
A team holding hands - vad är Acceptance and Commitment Therapy?

Är ni fler som önskar handledning?

Jag erbjuder enstaka handledningsgrupper live - annars ses vi via Skype. Ved grupphandledning lär du både när du är "på" och när du ser dina kollegor få handledning. Vi arbetar dessutom intensivt med att skapa en trygg och rymlig gruppmiljö. Få en boost och upplev hur du utvecklas, inspireras, [provoceras] och styrks av din handledare/coach/cheerleader.

JA TACK! JAG VILL IGÅNG

What they say

Ulrika Bydairk

Är oerhört glad tacksam för det Rikke har lärt mig och kan varmt rekommendera henne!

Jag lärde först känna Rikke som den positiva, modiga och varma psykologkollega hon var på vår gemensamma arbetsplats. Hon blev snart också en mycket uppskattad kollegial lärare, handledare och även chef. Jag har både deltagit och engagerat utbildningar inom beteendeanalys och ACT ihop med Rikke och hon har vidare funnits som källa till inspiration och trygg backup i mitt egna fortsatta arbete inom det inlärningsteoretiska fältet. Rikke har på senare tid handlett mig och övriga kollegor i ett specialistteam inom somatisk vård, även där var hennes kunskap, engagemang och värme mycket uppskattat.

Rikke har en stor personlig närvaro vare sig hon utbildar, handleder eller leder en ACT-workshop. Hon förmedlar teoretisk kunskap på ett finurligt och enkelt sätt och bjuder in deltagarna till nyfikenhet och öppenhet för nya erfarenheter inom sig själva, i klient/terapeut arbetet såväl som i arbetsteamet.

Är oerhört glad tacksam för det Rikke har lärt mig och kan varmt rekommendera henne!

Ulrika Bydairk Leg. Psykolog på Barn- och ungdomssmärtenheten i Lund
Eva Bergqvist

Rikkes handledning har hjälpt mig vara modig och göra saker som är svåra - men viktiga - i mitt arbete.

Mitt första möte med Rikke var under en utbildning i beteendeanalys och ACT 2012. Redan innan hade jag haft ett stort intresse för metoden som jag ville fördjupa min kunskap i för mitt arbete med barn och ungdomar med långvarig smärta.

Jag blev väldigt inspirerad av Rikkes teoretiska kompetens, förmågan att förmedla denna för praktiskt tillämpning och framför allt hur en kan använda sig själv och relationen till klienten som ett terapeutiskt verktyg i behandling.

Jag blev sedan väldigt glad när Rikke tackade ja till att handleda mig och i ett senare skede även hela mitt team. Under de åren som jag har haft Rikke som handledare har jag lärt mig oerhört mycket om inlärningspsykologi, beteendeanalys och ACT som metod. Jag har utvecklat mig som behandlare, teammedlem och även i att ta hand om mig själv i mitt arbete för att skapa en arbetssituation som jag trivs i.

Jag har ofta minnen, övningar, meningar och bilder från Rikke och hennes handledning i bakhuvudet som hjälper mig att vara modig och göra saker som är svåra men viktiga i mitt arbete. Tack för allt detta Rikke!

Eva Bergquist Leg psykolog och mindfulnessinstruktör
Ulla Caverius

Jag kommer tveklöst att be Rikke om hjälp framöver.

Att arbeta i team är roligt, men också utmanande. Ett välfungerande team tror vi är förutsättningen för ett gott patientomhändertagande, välmående medarbetare och grund för sund verksamhetsutveckling.
För oss på barn- och ungdomssmärtenheten har det varit en gåva att få ha Rikke som handledare. Hon har hjälpt oss att öppna ögonen för alternativa hanteringssätt och kommunikation med stor respekt för varandra och sig själv.

Rikkes varma personlighet kombinerat med djupa kunskaper och erfarenheter i/av ACT, CFT och handledning har varit ovärderligt, både för teamet som grupp och för mig enskilt.

Jag kommer tveklöst att be Rikke om hjälp framöver och ser fram emot att gå kurser ordnade av Human ACT.

Varmt tack!

Ulla Caverius Smärtläkare och tidigare chef för Barn- och ungdomssmärtenheten i Lund (BUSE)
Sara Lööv

Våra handledningstimmar präglas ofta av gråt, skratt, allvar och kreativitet på ett sätt som ger både lust och energi att kasta sig in i nya utmaningar!

Jag har haft handledning med Rikke i drygt 3 år och fått möjligheten att delta på ett antal ACT-föreläsningar och -utbildningar hon arrangerat.

Jag uppskattar Rikke särskilt för hennes förmåga, vilja och ansträngning att se och medkännande förstå de människor hon möter - patienter såväl som handledda. Genom detta har jag fått vara med om att tillsammans med Rikke bygga upp en handledningsgrupp som präglas av en trygghet, prestigelöshet och mod att utmana sig själva som jag tidigare inte varit i närheten av. Våra handledningstimmar präglas ofta av gråt, skratt, allvar och kreativitet på ett sätt som ger både lust och energi att kasta sig in i nya utmaningar!

Kombinationen av Rikkes omfattande teoretiska kunskap, kliniska erfarenhet och praktiserande av ACT i handledningsrummet öppnar upp för en bred utveckling i handledningsrummet. Rikke lyckas hålla en imponerande professionell balans mellan ett forskningsbaserat förhållningssätt och ett sätt att bedriva terapi där det finns utrymme för terapeuten att vara kreativ och använda sig själv.

Genom Rikke och ACT har jag hittat ett sätt att jobba där jag känner att jag kan ge mina klienter det utrymme jag önskar ge dem samtidigt som jag kan hålla den röda tråden i behandlingen.

Sara Lööv Leg. Psykolog

jag är redo. äR DU?

OH YES! BRING IT ON