Anmälan 2 årig ACT utbildning

    Vi är tvungna att följa Dansk Psykolog Förenings riktlinjer och de kräver att max 25% av deltagarna har annat yrke än psykolog och läkare
    Anmälan till utbildningen och handledning är bindande. Vid återbud upp till 12 veckor före kursstart krävs ett administrationsgebyr på 1500 SEK. Vid återbud mellan 12 och 4 veckor före kursstart faktureras den anmälda 25% av det samlade belopp. Vid återbud mindre än 4 veckor före kursstart faktureras den anmälda 50% av det samlade belopp. Vid återbud efter kursstart ansvarar kursdeltagaren för 100% av utgifterna och det ges ingen refusion. Samtliga regler gäller även vid delbetalning.